GEKAP Beyanı başladı

Eklendi: 20.02.2020 12:24

Ürünlerini ambalaj ile piyasaya sürenler ve/veya eşya/ürün/hammadde ithalatı yapan firmaların Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer aldığından dolayı GEKAP yükümlülüğüne tabidirler.

GEKAP Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alsın ya da almasın 2020 Ocak ayı için Şubat ayı son günü 23:59'a kadar GİB portalından e-beyanname verilmesi gerekmektedir. Takip eden aylarda da aynı şekilde süreç devam edecektir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.