Maden Atıkları Yönetim Planınız Hazır Mı?

Eklendi: 14.11.2017 21:27

15/7/2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Atıkları Yönetmeliği'nin Geçici 1.Maddesinde, “ÇED süreci tamamlanmış  (ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan) veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri, bu Yönetmeliğin Ek-1’ine göre hazırlayacakları Atık Yönetim Planını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Bakanlığa sunar.” hükmü bulunmaktadır.

Bu nedenle, ÇED süreci tamamlanmış (ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan) veya ÇED Kapsam Dışı maden atık bertaraf tesis işletmecilerinin aşağıda yer alan “Atık Yönetim Planı”nı 15/7/2017 tarihinden itibaren en geç altı ay içinde (15.01.2018 tarihine kadar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.